Idealne miejsce dla muzyki

W zakładach Sonus faber, współczesne rozumienie piękna łączone jest z konstrukcją funkcjonalnego projektu oraz naturą: szklany front budynku, otaczają dwa drewniane skrzydła, które przypominają drewniany wierzch lutni - rozpraszane światło, tworzy tam harmonijny leit motif.